Home

Over de trainer

De training

Verdiepingsdagen

Voor wie

Persoonlijk

Reacties

Agenda

Inschrijven

Contact

Verdiepingsdagen

Om uw kans van slagen te vergroten kunt u na het volgen van de training "Levensregisseur" verdiepingsdagen volgen. Op de eerste verdiepingsdag leren u en de andere deelnemers van elkaars ervaringen na de eerste trainingsdag en wisselt u verkregen inzichten uit. U leert om met omstandigheden, gebeurtenissen en obstakels op uw levensreis om te gaan. U ontdekt hoe u samen met anderen effectief en efficiënt tot realisatie van verlangens en doelstellingen kunt komen.

Tijdens de tweede verdiepingsdag krijgt u extra handvatten en oefeningen aangeboden om te komen tot steviger en duurzame relaties en effectieve samenwerking. U maakt bewustere keuzes op het gebied van relaties.

In de derde verdiepingsdag reikt Pyramide u inzichten en handvatten aan om te komen tot een eigen en/of gezamenlijk toekomstplan. Hoe kunt u in uw leef- en werksituatie de eigen regie houden in een steeds veranderende wereld? Hoe kunt en wilt u omgaan met duurzaamheid en innovaties? Welke mogelijkheden en kansen bieden co-creatie en multidisciplinaire samenwerking? U maakt in leven, wonen en werken uw eigen toekomstplan.

Eerste verdiepingsdag: Een luisterrijke bestemming

09.00 - 09.30 uur:Ontvangst
09.30 - 11.00 uur:Tegenslagen ombuigen in kansen
11.00 - 11.15 uur:Pauze
11.15 - 12.30 uur:Vergroten van vertrouwen en zelfvertrouwen
12.30 - 13.30 uur:Lunchpauze
13.30 - 15.00 uur:Uitvoeren van uw PersoonlijkRegiePlan® in uw leef- en werkomgeving
15.00 - 15.15 uur:Pauze
15.15 - 16.30 uur:Succes en geluk vieren en doorgaan
16.30 - 17.00 uur:U als levensregisseur in de 21e eeuw

Tweede verdiepingsdag: Steviger en duurzame relaties
09.00 - 09.30 uur:Ontvangst
09.30 - 11.00 uur:Luisteren naar uzelf, de ander en het andere
11.00 - 11.15 uur:Pauze
11.15 - 12.30 uur:Relaties in nieuw perspectief
12.30 - 13.30 uur:Lunchpauze
13.30 - 15.00 uur:Bouwen aan energieke en gezonde relaties
15.00 - 15.15 uur:Pauze
15.15 - 16.30 uur:Verlangens omzetten in actie: Uw relatieplan
16.30 - 17.00 uur:Afsluiting

Derde verdiepingsdag: Samen betekenis geven aan morgen
09.00 - 09.30 uur:Ontvangst
09.30 - 11.00 uur:Wat kunnen wij doen binnen onze invloedssfeer?
11.00 - 11.15 uur:Pauze
11.15 - 12.30 uur:Waar zijn we trots op? Hoe willen we herinnerd worden?
12.30 - 13.30 uur:Lunchpauze
13.30 - 15.00 uur:Samen werken aan een perspectiefvolle toekomst
15.00 - 15.15 uur:Pauze
15.15 - 16.30 uur:Levensregisseur in een veranderende wereld: Uw Toekomstplan
16.30 - 17.00 uur:Afsluiting

Contact

Levensregisseur
Henri Dunantlaan 55
7312 AV Apeldoorn

T: +31 (0)55 5223926
M: +31 (0)6 53313147
E: info@levensregisseur.eu

De PyramideRegieLijn
Direct coaching: professi-
onele begeleiding via mail en telefoon
Meer info
Schrijf u in voor de Masterclass Vertrouwensmanager
Meer info
Bestel hier het nieuwe boek van Bert-Jan van der Mieden:"Eenheid in verscheidenheid" Geef uw collega of werknemer een Regiebon cadeau.